bubblebubble

POMÁHÁME PODPORUJEME SDÍLÍME

Dobry Andel

My věříme, že blogeři, youtubeři, influenceři pomáhají. A to nejen tím, že ostatní inspirují a dávají jim praktické tipy a cenné rady, ale také mohou podpořit dobrou věc. Právě proto chceme i my za anketu Czech Social Awards podpořit Dobrý Anděl, nadaci.

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

DOBRÝ ANDĚL rozděluje příspěvky do posledního haléře.

Dobrý Anděl je unikátní systém, protože:

Rozděluje příspěvky do posledního haléře

Peníze od tisíců dárců, Dobrých andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů.

Vidíš, komu pomáháš

Každý dárce, Dobrý anděl, má vlastní andělské číslo a heslo, které mu umožňuje přístup na jeho Osobní účet na www.dobryandel.cz. Na něm si může kontrolovat, jaká je aktuální výše jeho příspěvků. Dárce také vidí jména, adresy a životní příběhy lidí, kterým systém DOBRÝ ANDĚL doručuje jeho příspěvky.

Pomáhá pravidelně, každý měsíc

Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje tisícům dárců, Dobrých andělů, pravidelně každý měsíc finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou nebo dítě trpí jiným závažným a dlouhodobým onemocněním.

Andělské hodnoty

Radost

Radost

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Máme radost ze spolupráce. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

Spolupráce

Spolupráce

Spolupracujeme s lékaři a sestrami, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

Respekt

Respekt

Respektujeme slabší, nemocné a potřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém sektoru i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku.

Odvaha

Odvaha

Odvaha dělat, pouštět se do těžkých věcí, odvaha v komunikaci – argumenty, odvážněji obhajovat naše hodnoty, to že jsme jiní.