bubblebubble

Pravidla ankety

point

Ankety Czech Social Awards se může zúčastnit každý, kdo má svůj vlastní profil/blog/video kanál založený před datem 1. 1. 2018. Profil/blog/video kanál, který začal být aktivní až po datu 1. 1. 2018, může být nominován pouze v kategorii COSMO OBJEV roku. V této kategorii se mohou objevit také soutěžící, kteří však nejsou na sociálních sítích nováčky, ale začali nově přispívat na některé ze sociálních sítích, na níž doposud nebyli aktivní. Anketa Czech Social Awards je určena pouze pro české autory/ky. S výjimkou kategorie GO GLOBAL SK, která je určena pro slovenské autory.

point

Pořadatelem ankety je společnost Social 21 s.r.o., IČO: 069 37 829, sídlo: Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291694.

Nominace

point
V období od 1. 10. 2018 – 15. 10. 2018 budou probíhat nominace soutěžících. Soutěžící je možné nominovat na stránkách CzechSocialAwards.cz nebo prostřednictvím aplikace Social Awards. Za předpokladu, že soutěžící se svou nominací nesouhlasí, je oprávněn ji stáhnout. Stažení nominace učiní soutěžící písemnou žádostí pořadateli ankety, který jej v přiměřené lhůtě odstraní ze seznamu nominovaných (soutěžících). Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit podle své úvahy, zda by některý soutěžící neměl být z nominace vyloučen, zejména bude-li se jednat o autora, který v rámci své tvorby porušuje platné zákony České republiky, jedná v rozporu s dobrými mravy, je nadměrně vulgární, šíří pornografický či erotický obsah, nebo šíří a podporuje národností, rasovou, náboženskou nebo jinak srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii. Pořadatel tak může učinit i dodatečně, například pokud důvod pro vyloučení soutěžícího shledá až v průběhu ankety.

Hlasování

point
V období od 16. 10. 2018 do 31. 10. 2018 proběhne veřejné hlasování, ve kterém veřejnost posílá hlasy nominovaným soutěžícím (semifinálové hlasování). Hlasování je možné učinit prostřednictvím internetového portálu CzechSocialAwards.cz nebo prostřednictvím aplikace Social Awards (pro registrované uživatele). Po ukončení hlasování budou sečteny veškeré platné hlasy jednotlivých soutěžících. Do finálového hlasování ankety postoupí soutěžící s nejvyšším počtem získaných hlasů, vždy až ve 4 kategoriích, z toho ve 2 hlavních. Výsledky hlasování pořadatel oznámí dne 7. 11. 2018. Do finálového hlasování postoupí 10 soutěžících v kategoriích: BLOGER/KA roku, INSTAGRAM roku, VIDEO BLOGER/KA roku, FUN & ENTERTAINMENT, INSPIRATION & INFLUENCE, a 5 soutěžících v kategoriích COSMO OBJEV roku, SOCIAL IMPACT & CHANGE, FAIR PLAY, GO GLOBAL CZ, GO GLOBAL SK. Každý soutěžící může být nominovaný až ve 4 kategoriích, z toho ve 2 hlavních. Pořadatel má právo zařadit do finálového hlasování i soutěžícího, který nesplnil výše uvedenou podmínku postupu do finálového hlasování, a to na základě tzv. „divoké karty“. Toto právo se vztahuje na všechny soutěžní kategorie, přičemž do každé kategorie je pořadatel oprávněn na „divokou kartu“ zařadit maximálně dva soutěžící. Finálové hlasování bude zahájeno 7. 11. 2018 a bude ukončeno dne 24. 11. 2018. Finálové hlasování proběhne za stejných podmínek jako hlasování semifinálové.

Vyhlášení výsledků

point
Všichni finalisté budou pozváni na finálový večer, který se uskuteční dne 1. 12. 2018 v Praze, v hotelu Hilton, kde proběhne oficiální vyhlášení vítězů ankety. Pořadatel si vyhrazuje právo ocenění ze závažných důvodů odvolat.

Nenašel jsem co jsem potřeboval.

arrow
arrow