bubblebubble

Pravidla ankety

point

Ankety Czech Social Awards se může zúčastnit každý, kdo má svůj vlastní aktivní profil/blog/video kanál v českém jazyce, který sleduje min. 50 tisíc fanoušků. Výjimkou jsou kategorie Cosmo Rising Star a Fair Play, kde je min. hranice 10 tisíc fanoušků. Do kategorie Go Global pak mohou být nominovány pouze osobnosti, jejichž profil/blog/video kanál je navíc v anglickém jazyce a má min. 100 tisíc sledujících. Poslední vítěz/ka kategorie Go Global nemůže být opět nominován/a v letošním ročníku ankety do stejné kategorie. Anketa Czech Social Awards je určena pouze pro české autory/ky.

point

Pořadatelem ankety je společnost Social 21 s.r.o., IČO: 069 37 829, sídlo: Pernerova 676/51, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291694.

Nominace

point
V období od 1.–14.10.2019 budou probíhat nominace soutěžících. Soutěžící je možné nominovat na stránkách CzechSocialAwards.cz nebo prostřednictvím aplikace Czech Social Awards. Aby nominace byla platná, musí ji nominovaný schválit potvrzením přiřazené kategorie. Potvrzení mu zašleme e-mailem. Za předpokladu, že nominovaný se svou nominací nesouhlasí, je oprávněn ji stáhnout. Stažení nominace učiní nominovaný písemnou žádostí pořadateli ankety, který jej v přiměřené lhůtě odstraní ze seznamu nominovaných.
Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit podle své úvahy, zda by některý nominovaný neměl být z nominace vyloučen, zejména bude-li se jednat o autora, který v rámci své tvorby porušuje platné zákony České republiky, jedná v rozporu s dobrými mravy, je nadměrně vulgární, šíří pornografický či erotický obsah, šíří a podporuje národností, rasovou, náboženskou nebo jinak srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii. Důvodem k vyloučení je i to, pokud je tvorba autora v rozporu s myšlenkou ankety, kterou vystihuje hashtag #thinksocial, jehož ideou je povzbudit zájem o sociální témata, šíření kladných hodnot, inspirace a podpory ve společnosti. Pořadatel tak může učinit i dodatečně, například pokud důvod pro vyloučení soutěžícího shledá až v průběhu ankety.

Hlasování

point
V období od 21.10. do 1.11.2019 proběhne veřejné hlasování na základě Janečkovy metody (D21), ve kterém veřejnost posílá hlasy nominovaným soutěžícím (semifinálové hlasování). Hlasování je možné učinit prostřednictvím internetového portálu CzechSocialAwards.cz nebo prostřednictvím aplikace Czech Social Awards (pro registrované uživatele). Po ukončení hlasování budou sečteny veškeré platné hlasy jednotlivých soutěžících. Do finálového hlasování ankety postoupí soutěžící s nejvyšším počtem získaných hlasů. Výsledky hlasování pořadatel oznámí dne 11.11.2019.
Do finálového hlasování postoupí 5 nominovaných v kategoriích: INSPIRATION & INFLUENCE, FUN & ENTERTAINMENT, COSMO RISING STAR, FAIR PLAY a také GO GLOBAL.
Každý nominovaný může být nominován pouze do 1 kategorie. Výjimkou je kategorie Go Global, do které může být soutěžící nominován spolu s další kategorií, pokud splňuje podmínky nominace.
Do kategorií Cosmo Rising Star a Fair Play mohu být nominovány osobnosti, které mají alespoň na jedné ze sociálních sítí min. 10 tisíc fanoušků, pro kategorie Inspiration & Influence a Fun & Entertainment je to min. 50 tisíc a pro kategorii Go Global 100 tisíc.
Pořadatel má právo zařadit do finálového hlasování i soutěžícího, který nesplnil výše uvedenou podmínku postupu do finálového hlasování, a to na základě tzv. "divoké karty". Toto právo se vztahuje na všechny soutěžní kategorie, přičemž do každé kategorie je pořadatel oprávněn na "divokou kartu" zařadit maximálně dva soutěžící.
Finálové hlasování bude zahájeno 11.11.2019 a bude ukončeno dne 24.11.2019. Finálové hlasování proběhne za stejných podmínek jako hlasování semifinálové.

Vyhlášení výsledků

point
Všichni finalisté budou pozváni na finálový event, který se uskuteční dne 28.11.2019 v Uhelném mlýnu nedaleko Prahy, v Libčicích nad Vltavou, kde proběhne oficiální vyhlášení vítězů ankety.
Pořadatel si vyhrazuje právo ocenění ze závažných důvodů odvolat.

Nenašel jsem co jsem potřeboval.

arrow
arrow